Samenwerkingen

Uw mentale gezondheid hangt nauw samen met o.a. uw lichamelijke gezondheid, sociale contacten en dagbesteding. Met onze kennis- en samenwerkingspartners kunnen wij u ook hierbij ondersteunen.

Bij Crisis kunt u contact opnemen met de huisartsenpost.

Waarneemregeling: op te vragen bij de praktijk indien noodzakelijk.

Huisarts

Met alle huisartsenpraktijken in de regio hebben we afspraken gemaakt over de samenwerking. Deze afspraken gaan over de verwijzing en de informatie-uitwisseling. U leest hierover meer bij Werkwijze > Privacy.

Overleg of informatie-uitwisseling met de huisarts over uw behandeling gebeurt alleen met uw toestemming.

Onze samenwerking met huisartsen en andere GGZ-aanbieders is vormgegeven conform de Landelijke samenwerkingsafspraken tussen huisarts, generalistische basis GGz en gespecialiseerde GGz (LGA).

Regionaal netwerk

We zijn onderdeel van het regionale netwerk VICINO. Hierin zitten naast  aanbieders van Basis GGZ ook bijvoorbeeld huisartsen, Specialistische GGZ-aanbieders en fysiotherapeuten. Zo zorgen we dat we ‘elkaar kennen’, waardoor we makkelijker kunnen overleggen. En we blijven op de hoogte van nieuwe initiatieven binnen de regio.