Kwaliteit

Kwaliteit gewaarborgd door De Eerste Lijn

Wanneer u een consult plant bij een psycholoog wilt u verzekerd zijn van kwaliteit. Dit wordt gewaarborgd door de registratie bij de LVVP ( Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten). Uiteraard doet de praktijk er alles aan om de eisen van de LVVP na te leven om u zo de beste hulp en kennis te bieden waar u behoefte aan heeft.

Wat vraagt de LVVP van de praktijk?

De landelijke vereniging vraagt van de Psychologenpraktijk De Eerste Lijn dat:

 • er korte wachttijden zijn (u kunt in principe binnen 2 weken terecht)
 • de psycholoog zich verder ontwikkelt door opleidingen, cursussen, workshops en symposia te volgen
 • de psycholoog deelneemt aan intervisies
 • er een anoniem codeboek wordt bijgehouden met praktijkgegevens en tevredenheidsonderzoeken
 • er wordt deelgenomen aan feedbackmechanisme ROM
 • de psycholoog deelneemt aan beroepsgerichte netwerken met collega’s en andere disciplines
 • bij langdurige afwezigheid is er een waarneemregeling (zie punt 10 kwaliteitsstatuut)
 • er wordt gebruik gemaakt van een ggz kwaliteitsstatuut
 • de praktijk is in 2017 gevisiteerd
 • ehealth behandeling behoort tot de mogelijkheden.

er een klachtenprocedure is en dat de praktijk zich houdt aan de beroepscode van het NIP

Vragen?

Privacybeleid Psychologenpraktijk De Eerste Lijn

Wetgeving (privacy)
De hulpverlener legt een dossier aan met uw persoonsgegevens, het behandelplan en de
werkaantekeningen over de voortgang van de behandeling. U heeft het recht het dossier
in te zien na afspraak met uw behandelaar. Wanneer de behandeling is afgerond wordt
het dossier afgesloten. De psycholoog is wettelijk verplicht uw dossier 15 jaar te bewaren,
waarna het vernietigd wordt. Uw gegevens vallen onder de privacywet. Dit betekent dat
er geen informatie over u aan derden wordt verschaft zonder uw toestemming.

 • Download Hier het Privacy reglement.