Klachten Procedure

Wanneer u klachten heeft over de integriteit, verantwoordelijkheid of deskundigheid van een psycholoog kunt u gebruik maken van twee klachtenprocedures. Interne Procedure: De interne procedure biedt u mogelijkheden uw klachten kenbaar te maken bij uw directe behandelaar. Indien de interne klachtenprocedure geen oplossing biedt voor uw bezwaren kunt u gebruik maken van de klachtenprocedure bij de LVVP