Cliëntervaringen

Ik hecht er als zorgverlener  veel waarde aan hoe u, de cliënt, de zorg bij mij ervaart. Ik tracht continu te verbeteren om de zorg nog beter aan te laten sluiten bij uw wensen.

Vertel ons wat u vindt!

Heeft u op- of aanmerkingen op de behandeling of uw behandelaar? Schroom niet om deze ook al tijdens de behandeling te delen; in een gesprek of per e-mail. Als we weten wat u niet of juist wel prettig vindt, kunnen wij uw behandeling hierbij beter laten aansluiten. 

​Daarnaast is er de mogelijkheid om als u dat wenst een beoordeling achter te laten op Zorgkaart Nederland. Natuurlijk is het fijn als mensen positief zijn, maar kritische feedback is ook welkom. 

​Op basis van de beoordelingen wordt nu standaard na de intake gecheckt of de cliënt het ziet zitten om met deze behandelaar in te gaan.

CQ-index

Bij het einde van elke behandeling meten we ook met een vragenlijst hoe u, de cliënt, de behandeling hebt ervaren. Deze vragenlijst heet de CQ-index. 

De gemiddelde resultaten (schaalscores en een rapportcijfer) van deze vragenlijst kunnen we vergelijken met die van andere aanbieders – omdat die dezelfde vragenlijst gebruiken kunnen we dan appels met appels vergelijken. Dat geeft ons veel waardevolle informatie om onze processen te verbeteren.

Resultaten – Cliëntervaringen 14-01-2021

In 2020 (januari t/m december) vulden 39 cliënten de CQ-index in.

Mijn scores (1 – 5):

Bejegening (1-5): 4,9

Bereikbaarheid behandelaar (1-5): 4,9

Samen beslissen (1-5): 4,9

Mogelijkheid betrekken familie of naasten (1-5): 4,6

Uitvoering behandeling (1-5): 4,8

Rapportcijfer (0-10): 8,8​

Onze score op samen beslissen (4,9) is verbeterd ten opzichte van 2019 (4,5). Er is dan ook aandacht aan besteed.

​Het komende jaar wil ik de bewustwording van de mogelijkheid om familie of naasten bij de behandeling te betrekken verbeteren. Ik hoor met name terug dat cliënten dit soms niet zo ervaren ook al komt er iemand mee. En als ze dat niet wensen zijn ze vergeten dat ernaar gevraagd is.