Behandelmethoden

Afhankelijk van de klacht(en) zijn er verschillende therapieën en technieken die we kunnen toepassen. Hieronder vallen ook de vragenlijsten ter ondersteuning van de diagnostiek en het psychologisch onderzoek.

Verder kunt u denken aan:

Cognitieve gedragstherapie:

Bij deze behandelmethode gaan we ervan uit dat psychische klachten voortkomen uit de manier waarop mensen informatie selecteren en verwerken. De cognitieve gedragstherapie leert dat mensen gedachten en gedrag kunnen beinvloeden en dat zij emoties en niet functioneel gedrag kunnen bijsturen. Cognitieve gedragstherapie is werkzaam bij verschillende psychische klachten zoals een depressie, een angststoornis, burnout of faalangst.

Oplossingsgerichte therapie:

Oplossingsgerichte therapie richt zich niet op de klacht of het probleem maar op mogelijke oplossingen. De focus is op de gewenste situatie in de toekomst. Er wordt vanuit gegaan dat cliënten het begin van oplossingen al in zich hebben. Oplossingsgerichte interventies zijn ook werkzaam bij verschillende psychische stoornissen zoals hierboven genoemd.

EMDR:

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing en is een effectief bewezen behandelmethode om nare ervaringen en trauma’s te verwerken. Het kan echter ook bij andere klachten effectief zijn zoals o.a. angstklachten, specifieke fobie, een negatief zelfbeeld, overmatig piekeren en chronische lichamelijke klachten. EMDR wordt doorgaans als onderdeel van een totaalbehandeling toegepast.

Mindfulness:

Bij mindfulness draait het om aandacht leren schenken aan wat zich in het hier-en-nu voordoet, zonder oordelen. Door deze gerichte aandacht ontstaat er meer bewustzijn voor automatische gedachten en gedragspatronen. Van hieruit leert u meer bewuste actie ondernemen en wordt u niet langer meegesleept in overmatig piekeren en besluiteloosheid. Mindfulness is geschikt voor een ieder die zijn kwaliteit van leven wil verbeteren en in het bijzonder voor mensen die beter willen leren omgaan met emoties, willen leren hun klachten en hun lichaam te accepteren, minder willen piekeren, meer rust willen vinden in het dagelijkse leven. Tot slot is mindfulness bewezen effectief gebleken in de aanpak van recidiverende depressies.

Relatietherapie:

Mensen lopen wel eens vast in een relatie met een belangrijke partner, of dat nou tussen partners of ouder-kind of broer-zus is. Het kan dan zinvol zijn samen met een therapeut te ontdekken hoe dit weer vlot te trekken is en een eventuele doorstart te maken. Depressies en angsten, die hun oorzaak hebben in relatieproblemen kunnen hierin ook tot een oplossing komen.

Hypnotherapie:

Als ongewenst gedrag niet of moeilijk d.m.v. bovenstaande methodes gecorrigeerd kan worden, kan hypnotherapie een oplossing bieden. Vooral als hieraan bepaalde onbewuste cognities en of emoties ten grondslag liggen, die dan m.b.v. hypnotherapie bewust gemaakt kunnen worden.

Relaxatietherapie bij stressklachten.  Dit kan ook worden ingezet om minder te piekeren.

E-health

Naast en ter ondersteuning van de gebruikelijke behandeling kan een deel van de behandeling via internet plaatsvinden en kan door u zelf in eigen tempo en tijd worden gedaan, met feedback van de zorgverlener. Het is voor een goede behandeling immers heel belangrijk dat u zelf ook actief aan de slag gaat. U krijgt dan digitaal apps of modules toegestuurd (bijv.  Bij depressie of angst), waarmee u zelf online actief aan de slag kunt. Hierdoor kunnen uw klachten sneller verminderen en kan uw zelfredzaamheid en zelfvertrouwen toenemen omdat u zelf de regie heeft. Eventuele apps zoeken we altijd uit passend bij u en uw doelen. Ook als u zelf apps of informatie heeft gevonden, kunt u dat gerust voorleggen . We kijken dan samen of en hoe dit een plek kan krijgen binnen uw behandeling.

Online Afspraken

Het is altijd mogelijk, indien u dat wilt om online af te spreken als uw omstandigheden dat vragen.

(Veilig) Beeldbellen:

Als psycholoog hecht ik veel waarde aan het continueren van de zorg die ik aan mijn cliënten lever maar ben me ook bewust van mijn verantwoordelijkheid in het voorkomen/ beperken van verspreiding van het corona virus. Daarom heb ik de volgende maatregelen genomen: De komende tijd, zolang de contactbeperkende maatregelen gelden, zal ik de face-to-face afspraken in de praktijk afwisselen met veilige (beeld)belafspraken of telefonische contacten. Persoonlijk langskomen op afspraak blijft altijd mogelijk zolang u 3 * 24 uur geen van onderstaande klachten heeft:

  • Verkoudheid?
  • Verhoging?
  • Hoesten?
  • Algeheel gevoel van malaise/kortademigheid?

Ik vertrouw op uw begrip dat ik u onder de gegeven omstandigheden geen hand geef en een veilige afstand bewaar. Ik probeer voor iedereen een gepaste oplossing te bieden.