Werkwijze

De behandelingen van Psychologenpraktijk De Eerste Lijn

Wie er ook behandeld wordt, jong of oud, het streven is dat u zonder hulpverlening verder kunt en uw klachten worden opgelost. Het accent ligt daarbij op het doel waar naartoe wordt gewerkt. Uitgangspunt is het hier en het nu, een zo kort mogelijk behandelplan en goede, gerichte sessies.

Therapieën

Afhankelijk van de klacht(en) zijn er verschillende therapieën en technieken die we kunnen toepassen. Hieronder vallen ook de vragenlijsten ter ondersteuning van de diagnostiek en het psychologisch onderzoek.

Verder kunt u denken aan:

Cognitieve gedragstherapie:

Bij deze behandelmethode gaan we ervan uit dat psychische klachten voortkomen uit de manier waarop mensen informatie selecteren en verwerken. De cognitieve gedragstherapie leert dat mensen gedachten en gedrag kunnen beinvloeden en dat zij emoties en niet functioneel gedrag kunnen bijsturen. Cognitieve gedragstherapie is werkzaam bij verschillende psychische klachten zoals een depressie, een angststoornis, burnout of faalangst.

Oplossingsgerichte therapie:

Oplossingsgerichte therapie richt zich niet op de klacht of het probleem maar op mogelijke oplossingen. De focus is op de gewenste situatie in de toekomst. Er wordt vanuit gegaan dat cliënten het begin van oplossingen al in zich hebben. Oplossingsgerichte interventies zijn ook werkzaam bij verschillende psychische stoornissen zoals hierboven genoemd.

EMDR:

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing en is een effectief bewezen behandelmethode om nare ervaringen en trauma’s te verwerken. Het kan echter ook bij andere klachten effectief zijn zoals o.a. angstklachten, specifieke fobie, een negatief zelfbeeld, overmatig piekeren en chronische lichamelijke klachten. EMDR wordt doorgaans als onderdeel van een totaalbehandeling toegepast.

Mindfulness:

Bij mindfulness draait het om aandacht leren schenken aan wat zich in het hier-en-nu voordoet, zonder oordelen. Door deze gerichte aandacht ontstaat er meer bewustzijn voor automatische gedachten en gedragspatronen. Van hieruit leert u meer bewuste actie ondernemen en wordt u niet langer meegesleept in overmatig piekeren en besluiteloosheid. Mindfulness is geschikt voor een ieder die zijn kwaliteit van leven wil verbeteren en in het bijzonder voor mensen die beter willen leren omgaan met emoties, willen leren hun klachten en hun lichaam te accepteren, minder willen piekeren, meer rust willen vinden in het dagelijkse leven. Tot slot is mindfulness bewezen effectief gebleken in de aanpak van recidiverende depressies.

Relatietherapie:

Mensen lopen wel eens vast in een relatie met een belangrijke partner, of dat nou tussen partners of ouder-kind of broer-zus is. Het kan dan zinvol zijn samen met een therapeut te ontdekken hoe dit weer vlot te trekken is en een eventuele doorstart te maken. Depressies en angsten, die hun oorzaak hebben in relatieproblemen kunnen hierin ook tot een oplossing komen.

Hypnotherapie:

Als ongewenst gedrag niet of moeilijk d.m.v. bovenstaande methodes gecorrigeerd kan worden, kan hypnotherapie een oplossing bieden. Vooral als hieraan bepaalde onbewuste cognities en of emoties ten grondslag liggen, die dan m.b.v. hypnotherapie bewust gemaakt kunnen worden.

Relaxatietherapie bij stressklachten.  Dit kan ook worden ingezet om minder te piekeren.

E-health

Naast en ter ondersteuning van de gebruikelijke behandeling kan een deel van de behandeling via internet plaatsvinden en kan door de client zelf in eigen tempo en tijd worden gedaan, met feedback van de zorgverlener. U krijgt dan digitaal modules toegestuurd (bijv.  Bij depressie of angst), waarmee u online aan de slag kunt. Hiermee kunnen uw klachten sneller verminderen en kan uw zelfredzaamheid en zelfvertrouwen toenemen omdat u zelf de regie heeft.

Hoe De Eerste Lijn uw psychische klachten aanpakt

Er zijn 3 stappen die we doorlopen.

  1. Psychodiagnostiek onderzoek: hierbij brengen we de problemen en mogelijke verbanden in kaart. Hoe lang heeft u al deze klachten, in hoeverre beïnvloeden ze uw dagelijks leven en hoe gaat u er mee om? Dit onderzoek duurt maximaal 2 gesprekken.
  2. Behandelplan: na het onderzoek wordt in het behandelplan een samenvatting van de problematiek gegeven. Dit leidt tot een behandelvoorstel waarbij een indicatie wordt gegeven van de duur van de behandeling.
  3. Behandeling: deze uiteindelijke behandeling kan bestaan uit een of meerdere therapieën en technieken. De duur van de behandeling is doorgaans niet langer dan 5 tot 10 gesprekken.

Kwaliteit van de behandelingen

Op de site https://www.ggzstandaarden.nl staat informatie over verschillende psychische klachten. Hierop staat ook beschreven welke interventies volgens recent wetenschappelijk onderzoek voor welke klachten het meest effectief en het minst belastend zijn.

Bij Thuisarts.nl. kunt u informatie over vinden over angstklachten, somberheid of ‘omgaan met psychische klachten’ die is gebaseerd op de relevante standaarden (de standaarden waar de informatie op is gebaseerd zijn onderaan de pagina weergegeven).