Vergoedingen en verwijsbrief

Praten met een psycholoog: hoe regel ik dat?

Wat valt binnen de vergoeding bij een doorverwijzing naar een psycholoog? Waar moet een verwijsbrief aan voldoen? Op deze en andere administratieve vragen vindt u hier een begrijpelijk antwoord. Mocht er toch nog iets onduidelijk zijn, dan kunt u bellen naar 0223-643427 of het contactformulier invullen.

Doorverwezen voor psychologische zorg in 2016

Per 2014 is de Basis GGZ ingevoerd. Dit wordt vergoed vanuit uw basisverzekering. U betaalt wel uw eigen risico. Er zijn 4 mogelijke behandelprogramma’s waarvoor u in aanmerking kunt komen. Ieder programma heeft een eigen tarief: (zie LVVP)

 1. Basis GGZ kort tarief Nederlandse Zorgautoriteit € 472,65
 2. Basis GGZ middel tarief Nederlandse Zorgautoriteit € 805,34
 3. Basis GGZ intensief tarief Nederlandse Zorgautoriteit € 1262,82
 4. Transitieprestatie (overgangsregeling) tarief Nederlandse Zorgautoriteit € 192,92
 5. Onverzekerde zorg (OVP) tarief Nederlandse Zorgautoriteit € 98,00

Vergoeding zorgverzekering

Een verwijsbrief voor de eerstelijnspsycholoog (vanaf 2015 een Generalistische Basiszorg GZZ aanbieden genoemd) moet aan de volgende criteria voldoen om voor vergoeding in aanmerking te komen:

 • De verwijzing is gedateerd uiterlijk op de datum van het eerste contact met uw behandelaar. De verwijzing moet uiterlijk bij het eerste contact worden meegebracht.
 • De verwijzing mag niet ouder zijn dan 6 maanden
 • Op de verwijzing staan de naam, functie, AGB-code, volledige NAW-gegevens van de verwijzer vermeld
 • Op de verwijzing staan NAW-gegevens en geboortedatum van de patiënt vermeld
 • Op de verwijzing staat een handtekening en/ of een praktijkstempel van de verwijzer
 • Op de verwijzing staat expliciet vermeld de keuze voor GBGGZ / SGGZ
 • Op de verwijzing staat vermeld welke DSM-diagnose u als huisarts/ verwijzer vermoedt, eventueel na overleg of contact met de POH-GGZ (dit is de praktijkondersteuner van de huisarts op het gebied van de GGZ. Het gaat hierbij om een vermoeden, de huisarts hoeft de DSM-diagnose niet met zekerheid te stellen. )
 • Klachtenbeeld, reden van verwijzing, eventueel relevante voorgeschiedenis,
 • Bij GBGGZ: op de verwijzing staat eventueel een inschatting van de ernst van de klachten, uitgedrukt in de geadviseerde prestatie: Kort (BK), Middel (BM), Intensief (BI), Chronisch (BC).

Bij voorkeur heeft de verwijzer gebruik gemaakt van een landelijk erkend screenings-instrument. Als dit is gebruikt, is het fijn als de uitslag ervan vermeld wordt in de verwijsbrief.

Contracten

In 2016/2017 heeft de praktijk geen contract met gemeenten. Dit betekent dat kinderen wel worden behandeld maar niet binnen de vergoeding vallen.

Tarief: 1 uur consult € 95,-

Tarief: half uur consult € 47,50

Volwassenen betalen hun eigen risico, daarboven wordt bij de gecontracteerde verzekeringen alles vergoed.

Psychologenpraktijk De Eerste Lijn heeft contracten met bijna alle zorgverzekeraars. Er is geen contract afgesloten met:

 • Menzis

Van deze verzekeraars wordt buiten het eigen risico minimaal 75% vergoed.

Voor relatieproblemen of aanpassingsstoornissen heeft u geen verwijsbriefje nodig. Deze klachten vallen helaas niet meer binnen de vergoeding door de zorgverzekeraar en moet u dus zelf bekostigen en vallen binnen het particuliere behandeltarief.

Meer informatie?